Stikkord: Psykolog

psykolog

Har psykologer i Norge et dilemma?

Leger, tannleger og psykologer i Norge har både et ekstremt bra utgangspunkt, men også et praktiserende dilemma. Kundemassen deres er vel egentlig utømmelig, men skal de arbeide ut fra egen interesse eller samfunnskontrakten?

Tannleger og psykologer i Norge skiller seg litt fra modellen legenes utgangspunkt er, men de må fremdeles avgjøre sin egen rolle.

Legene

I disse dager erstatter den ene avisartikkelen etter den andre som omhandler mangelen på fastleger i kommunene. Legelistene er fulle og mange tusen …

Les mer