Skyvedører tilpasset din fasade

Santex skyvedører

Når du velger skyvedører for en fasade på huset ditt eller på hytta, har du som oftest et begrenset areale beregnet for dørene. I så tilfelle kan du få dørene tilpasset dine behov innenfor en viss avgrensning. Du kan få tilpasset både på høyde og bredde og antall dørelementer, og du kan velge om du vil 2 eller 3-lags glass.

Skyvedører for utvidet uterom

Om det er kjøkken, soverom eller stue du ønsker å endre med skyvedører for utvidet uterom, så er dette et praktisk valg for å få følelsen av å være utendørs. Du får åpnet opp et større areale som både gir gode luftemuligheter og en følelse av at rommet blir en del av terrassen, balkongen eller hagen. Den delen av året når temperaturen ikke er så høy at vi ønsker å få utearealet inn, vil vi likevel oppnå at vi får en mye bedre sikt ut av rommet. Om utsikten er spennende, er det en god løsning å få så mye ut av utsikten som mulig.

Tilpasse høyde

Det er ikke alle hus som er bygget med samme høydestandard, selv om man ofte følger en type standard når man bygger hus i dag. I eldre hus bygget man ofte lavere under taket enn vi gjør i dag. Det kan også være at det ikke er et vanlig bolighus vi ønsker å montere skyvedører på, men kanskje et butikklokale eller et hotell hvor taket er høyere enn ellers. Leverandører av Santex skyvedører kan tilpasse høyden på dørene til å passe til dine behov, innenfor noen forhåndsbestemte begrensninger, slik at du får den effekten du ønsker ut av skyvedørene. Man kan for eksempel få dører med høyde opp til 2,5m, eller helt ned til 1,8m. Med disse mulighetene kan vi montere denne typen dører på de fleste bygninger hvor vi måtte ønske det.

Skyvedører

Alternative lengder på skyvedører

Ikke alle har plass til så mye skyvedører som de kanskje skulle ønske. Men man kan også velge alternative lengder på skyvedører. Valgmulighetene er avhengig av om man velger 2 eller 3 dørelementer. Med 3 elementer, kan man oppnå en total lengde på hele 6m, mens man kan med 2 elementer kan velge bredde helt ned til 1m. Dette gjør at mulighetene er mange for hvordan vi designer dørene for å passe til rommet vi vil montere dem i. Vi kan benytte skyvedører i stedet for helt vanlige balkong- eller terrassedører, eller vi kan velge å åpne opp hele rommet. Husk å ta med i vurderingen om vi trenger dører som er isolert for vintervær og at man både vil utvide uterommet, men at man også slipper inn mer sol og kanskje også oppnår at rommet kan bli ekstra oppvarmet om sommeren fra solen som varmer opp glassoverflaten. Man må tenke på at man har mulighet til å få nok sirkulasjon i luften i rommet slik at man får justert temperaturen slik man ønsker.

Ekstra glasslag for isolasjon

Et tredje valg man må ta stilling til for skyvedører, er om man trenger et ekstra glasslag for isolasjon om vinteren. Vi kan velge om vi ønsker 2- eller 3-lags glass i dørene. Dette vil også påvirke tykkelsen på dørelementene, i tillegg til høyden på terskelen. 3-lags glass bygger ekstra på tykkelsen. Dette er det viktig å tenke over i forhold til tykkelsen på veggen vi ønsker å montere dørene i. Med et ekstra glasslag oppnår vi at rommet blir lettere å varme opp i vinterhalvåret. Men på en hytte som kun brukes om sommeren, kan det kanskje være nok med 2 lag. Glasset er som oftest herdet sikkerhetsglass slik at du ivaretar sikkerheten for huset eller hytta di.

Skyvedører kan fås med 2 eller 3 elementer som kan tilpasses på høyde og bredde slik at du får det arealet du ønsker på dørene innenfor noen begrensninger.