Pakkemaskiner for å effektivisere produksjonen

Pakkemaskin

Produksjonsbedrifter i vekst kommer til et punkt hvor man ikke lenger klarer å få sendt unna ordre like raskt som de kommer inn. Når man kommer til det punktet, må man vurdere hva som er mest lønnsomt. Det vil alltid være en avveining om det lønner seg med flere ansatte for å pakke manuelt, men med å investere i en pakkemaskin vil man i stedet få mer produksjonskapasitet ut av hver ansatt som bedriften har i dag. Man kan velge en løsning som passer til bedriftens antatte økning i produksjon. Det kan være en løsning med halvautomatisk pakking, helautomatisk pakking, eller man kan bestille en eskereiser som automatiserer mer av prosessen enn kun pakkingen. I tillegg kan man velge pakkemaskiner for enten esker eller pose.

Valgmulighetene er store, og Pall-pack vil også kunne hjelpe deg med å skreddersy en løsning som passer for din bedrift. Men når tiden er inne for å kjøpe inn en Pall-pack pakkemaskin og effektivisere prosessen, må du vurdere hvor mye kapasitet du trenger fremover. Det kan være det er mer lønnsomt for bedriften å investere i en automatisk pakkemaskin, eller en eskereiser, om dere forventer en videre rask økning i etterspørsel. Om man velger å kjøpe en halvautomatisk løsning, for så å oppdage at man året etter allerede trenger mer kapasitet og må investere i en automatisk pakkemaskin, så kan man spare mye ved å investere i automatisk pakkemaskin direkte.

Når manuell pakking ikke lenger er nok

For mindre produksjonsbedrifter eller nettbutikker kan man klare seg med å pakke manuelt inntil et punkt. Men når man ikke lenger klarer å få sendt ut alle varene kundene forespør innenfor en akseptabel leveringstid, så trenger man å tenke gjennom hvordan man skal tilpasse seg etterspørselen og kundenes ønsker på best mulig måte. Man kan pakke mer med flere ansatte, men ved å heller øke effektiviteten til hver ansatt med en automatisk pakkemaskin, så vil dette være mer lønnsomt over tid.

Effektivisering av pakkeprosessen

Investering i en pakkemaskin øker leveransekapasiteten vesentlig for dine ansatte. Når vi omsetter større volumer, er det viktig å tilpasse leveranseprosessen tilsvarende. Om du er usikker på når det er riktig å ta dette steget, kan du få hjelp og veiledning hos Pall-pack for å vurdere hvilken løsning som vil være riktig for deg. Om du har behov som ikke dekkes av standardløsningene, kan du velge å skreddersy en løsning slik at du får en pakkemaskin eller en eskereiser som passer for dine behov.

Flere løsninger å velge mellom

Du kan velge mellom flere løsninger for pakkemaskiner innenfor standardutvalget til Pall-pack. Utvalget består av pakkemaskiner for poser og esker, i tillegg til at disse også kan pakkes på pall. Innenfor disse kan du velge om du ønsker helautomatisk eller halvautomatisk. En halvautomatisk løsning kan være en fordel for deg som har behov for økt effektivitet, men oppnår ønsket kapasitet ved å kun øke effektiviteten til dine ansatte. En helautomatisk løsning er praktisk når du har behov for enda større effektivitet. Dette gir vesentlig økt effektivitet i forhold til hver ansatt.

Men du kan også samle flere funksjoner, i tillegg til fylling av esker, inn i en eskereiser som utfører hele pakkeprosessen fra fylling av esker til pakking på pall.

Når skal man investere i pakkemaskin?

Det kan være komplisert å finne det eksakte tidspunktet hvor det er praktisk for bedriften å investere i en pakkemaskin eller en eskereiser. Alle bedrifter har forskjellige behov og forskjellige kunder. Denne vurderingen kan basere seg på ønsket leveringstid til kunder og ønsket kapasitet i forhold til etterspørsel. Noen ønsker å være i forkant og anskaffe en pakkemaskin før pakkeprosessen blir en flaskehals for inntjening, og andre velger å investere når man opplever flaskehalsen.