Leie av butikklokaler fremfor å eie

Ledig lokale

Det er mange fordeler med å leie butikklokaler fremfor å eie. Når man starter opp en butikk er det mye man må administrere. Da kan det være greit å slippe at man i tillegg må administrere et eget lokale. Ved å leie kan man få mer fleksibilitet i forhold til størrelsen av butikken og i forhold til nødvendig bemanning.

Hvorfor eie?

Hvorfor eie fremfor å leie? Man har mye å velge mellom av ledige lokaler om man velger å leie, men likevel er det mange situasjoner hvor du ønsker å eie ditt eget butikklokale. En viktig grunn til å kjøpe er om du har kapital du ønsker å investere. Om du da likevel trenger et butikklokale, kan det være praktisk å kjøpe et lokale. Da slipper man utleie av lokalet og har full kontroll over både utgiften til butikken og inntekten på lokalet.

Med på kjøpet får du også en ekstra administrasjonsdel. Lokalet skal vedlikeholdes og holdes oppdatert til krav og forskrifter. Du må da selv organisere alle vedlikeholdsprosjekter og får et utvidet ansvar i forhold til sikkerhet. Om lokalet er rett ved sentrumsgater må man håndtere fare for istapper og snøskred fra taket om vinteren. Og man må tilse at fasader er i orden og det ikke faller mur eller murpuss ned på forbipasserende eller på andres eiendeler.

Mindre investering ved å leie

Det er mindre investering i å leie lokale til butikken, i tillegg til at det kan være enklere å finne de rette ledige lokaler for utleie. Butikklokaler med skyvedører er vanligvis kostbare, og det er en ganske stor investering å kjøpe. Leie, derimot, er ikke en like stor engangsinvestering. Du kan bli bedt om å stille sikkerhet for minimum et år med husleie, men dette er fortsatt en god del mindre enn om du ønsker å kjøpe et lokale i samme størrelse som det du ønsker å leie.

Er du usikker på mulig omsetning i butikken, er det også greit å ha en viss fleksibilitet. Eier man lokalet man driver butikken i, er man mer bundet enn om man leier. Om du ser at omsetningspotensiale er lavere eller høyere enn du hadde forventet, har du mulighet til å finne et annet lokale, eller utvide det du leier i dag, i noen tilfeller.

Ledige lokaler å velge mellom

Det er som oftest en del ledige lokaler å velge mellom. I perioder er det ekstra mye ledige lokaler på markedet på grunn av nedgangstider i økonomien. Dette kan man også benytte seg av, og finne bedre tilpassede lokaler når det er mange ledige lokaler på markedet. Mange velger i dag å flytte til områder hvor man har bygget ut kjøpesentre eller samlet større butikkjeder. Om man da etter mange års drift innser at man ikke får nye kunder på grunn av at man er plassert langt borte fra der det skjer, er det praktisk å ha fleksibiliteten til å endre på det slik at man følger trendene og kundene.

Fleksibel for å revurdere lokasjon

Ved å leie forholder man seg fleksibel for å revurdere lokasjon. For fysiske butikker er lokasjon det aller viktigste. Om kundene ikke finner deg, har du et dårlig utgangspunkt for å drive en vellykket butikk. Når man er i en bransje i vekst må man også ha mulighet til å utvide for å møte kundenes behov. Kundene er det viktigste når man driver butikk, og skal man overleve, er man nødt til å kunne tilpasse seg omsetningen i butikken. Enten man behøver å redusere antall kvadratmeter for å kunne redusere bemanningen, eller om man må utvide for å kunne ta de oppdragene som kommer inn.

Det er mange fordeler ved å leie butikklokale i stedet for å eie. Det finnes ofte mange ledige lokaler å velge mellom som kan passe til dine behov, og man slipper administrasjon av lokalet