Lån uten sikkerhet

Forbrukslån

Hvilket lån uten sikkerhet som er det beste for deg, er individuelt. Det finnes en del tilbydere som tilbyr standard forbrukslån, men noen forskjeller finnes som oftest mellom dem. De fleste tilbydere av lån uten sikkerhet har siktet seg inn på en spesifikk gruppe kunder for å komme inn på markedet, og derfor kan et lån som ikke har så bra betingelser for en person, være et praktisk lån for en annen. Det er mange grunner til at man tar opp et lån uten sikkerhet, din situasjon, både personlig og økonomisk, vil spille inn for hva som er beste forbrukslån for deg.

Dersom man har en god inntekt og har lite lån fra tidligere, men ønsker å låne penger for en større investering hvor man kun ønsker å fordele kostnaden ut over flere måneder, så ønsker de fleste å finne et billigst mulig lån og vil da søke etter det lånet som er billigst og hvor man ikke trenger å tenke mer på det enn at man betaler de månedlige avdragene når de forfaller. I så tilfelle vil man falle inn under den typen forbrukslån som man kan kalle standard, og hvor det kun er prisen som bestemmer. I så fall kan man finne tilbydere ned til 7,8% rente, og man vil kunne velge mellom flere forskjellige tilbydere.

Hvilket lån uten sikkerhet er best for deg?

Hvilket lån som er best for deg, kommer an på din situasjon. Har man god inntekt og lite gjeld, kan man som nevnt over velge akkurat den typen lån man ønsker, og da er det som oftest lav rente som teller. Men tilbydere gjør en individuell vurdering av risiko og tilbyr lån i forhold til din personlige økonomi og din livssituasjon. Dersom du ønsker et lån til en uforutsett utgift og har en del gjeld fra tidligere, kan det være du ikke har et utall av valgmuligheter, men i stedet kun vil få tilbud fra et lite antall långivere. Da må man i noen tilfeller regne med at man ikke kan velge mellom tilbydere, men man får kanskje kun tilbud fra en eller to tilbydere. Renten vil også kunne være forholdvis høy. Men det er ikke alle situasjoner hvor det er av stor betydning at renten er høy om man kun har tenkt å ha lånet i noen måneder for å håndtere en utgift man ikke hadde regnet med. Et godt alternativ er da bruke nettsiden www.norfinance.no for å sammenligne de beste lånemulighetene fra forskjellige aktører.

Ett lån bedre enn andre?

Når man ser etter beste lån uten sikkerhet, så er det ikke sikkert man kan finne et unikt lånetilbud som er bedre enn alle de andre. Man må vurdere hva man trenger, og så hvem som tilbyr beste lån i forhold til det. For eksempel kan det være at det for mange er mest praktisk med et lån hvor man har fleksibilitet i forhold til hvor mye man har opplånt til en hver tid. Et rammelån er en praktisk løsning i forhold til oppussingsprosjekter, for eksempel. Eller man kan også ha et rammelån uten sikkerhet for å ha i bakhånd om noe uforutsett skjer. Da kan man låne opp for å løse en utfordring, for så å betale tilbake så snart man har spart opp nok penger til å håndtere utgiften. Lån uten sikkerhet er tilpasset forskjellige behov, i tillegg til at betingelsene avgjøres i forhold til din livssituasjon, inntekt eller tidligere gjeldsbyrde. For eksempel kan du hos noen tilbydere få bedre betingelser om du har en medlånetaker som deler ansvaret for lånet. Den beste måten å finne ut hvilket lån uten sikkerhet som er best for deg, er å undersøke betingelser hos flere tilbydere.